ADRES

ProEnt Sp. z o.o.
Ul. Zwycięska 45 lok. 3.2.3
53-033 Wrocław
E-mail: biuro@proent.pl

DANE

NIP: 8992768581
REGON: 361747334
KRS: 0000562001